Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
 
 

Združenie miest a obcí Hornej Nitry

Len dva dni po schválení uznesenia k problematike transformácie regiónu hornej Nitry vládou SR sa stretli priamo v Novákoch členovia pracovnej skupinyVytlačiť
 

Na pôde Spojenej školy v Novákoch v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v piatok 14. decembra 2018 stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra a  zainteresovaných strán, aby sa dohodli na ďalšom postupe pri tvorbe akčného plánu prechodu od uhlia. Stalo sa tak len dva dni po tom, ako vláda Slovenskej republiky (SR) schválila uznesenie týkajúce sa všeobecného hospodárskeho záujmu na zebezpečenie bezpečenosti dodávok elektriny v regióne horná Nitra. Aktuálny stav príprav na akčnom pláne na v poradí 5. pracovnom stretnutí odprezentovali aj experti vybraní Európskou komisiou.

Vláda SR na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo v stredu 12. decembra 2018, schválila Uznesenie vlády SR č. UV-42546/2018, ktoré rieši problematiku transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny. Z uznesenia vyplýva, že podpora ťažby uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny skončí v roku 2023. Schválený dokument tiež stanovil termín, do ktorého je potrebné vypracovať akčný plán transformácie uhoľného regiónu a pripraviť inovatívne projekty. Tie majú zvýšiť kvalitu života v regióne a vytvoriť nové pracovné miesta. Cieľom je zabrániť úpadku regiónu a riešiť jeho rozvoj štrukturálnou zmenou fungovania hospodárstva. „Akčný plán má byť na základe schváleného uznesenia vládou SR vypracovaný do 30. apríla 2019. Materiál tiež hovorí o tom, akým spôsobom má ďalej pokračovať jeho príprava. Veľmi dôležité bolo vysvetliť všetkým zainteresovaným stranám čo tento dokument znamená pre činnosť pracovnej skupiny a ako nastaviť ďalšie kroky, ktoré budeme realizovať v spolupráci s odborníkmi vybranými priamo Európskou komisiou,“vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Súčasťou rokovania bola aj informácia o stave príprav na Akčnom pláne transformácie regiónu horná Nitra, na ktorom od októbra tohto roku pracujú odborníci z medzinárodnej spoločnosti PricewaterhouseCoopers. „Nachádzame sa v prvej fáze projektu, to znamená, že sme analyzovali súčasný stav a zisťovali, čo už bolo urobené v rámci transformácie regiónu a čo je ešte potrebné urobiť. Súčasťou tohto procesu boli aj stretnutia so zainteresovanými stranami a získavanie podnetov, ktoré je potrebné do plánu zapracovať. Ďalšie stretnutie, na ktorom budeme hľadať prieniky a strategické momenty transformácie, sa uskutoční už v januári budúceho roka,“povedal Matej Buzinkai zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers. V rámci analýzy súčasného stavu spoločnosť absolvovala viac ako 25 stretnutí so zainteresovanými stranami a analyzovala viac ako desiatku štúdií a dokumentov, ktoré boli doteraz vypracované na všetkých úrovniach.

Samotný akčný plán by mal riešiť diverzifikáciu z ekonomiky založenej na spracovaní uhlia na nové ekonomické sektory, nahradenie systému vykurovania spaľovaním uhlia novou technológiou menej zaťažujúcou životné prostredie či rehabilitáciu územia zasiahnutého banskou činnosťou. V prvých dvoch mesiacoch roku 2019 sa uskutočnia pracovné návštevy v regiónoch, ktoré majú za sebou úspešný proces transformácie. Návrh akčného plánu bude prostredníctvom verejných híringov predstavený verejnosti začiatkom roka 2019, odkiaľ pôjde na medzirezortné pripomienkové konanie. Na rokovanie vlády bude materiál predložený v apríli 2019.

Odkaz na článok a fotogalériu 


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


Páči sa Vám naša nová web stránka?
 
 
133

 
 
 
20

 
webygroup

Úvodná stránka