Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
 
 

Kontrolná a revízna komisia

Kontrolná a revízna komisia má troch členov. Predsedu a členov volí snem na návrh rady zo štatutárnych zástupcov členov združenia. Funkčné obdobie trvá do prvého snemu po komunálnych voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí. Končí zvolením novej komisie. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovanie rady.

Komisia plní najmä tieto úlohy:

a) kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení orgánov združenia,

b) kontroluje činnosť a zákonnosť postupov orgánov združenia,

c) kontroluje súlad uznesení snemu a rady s písomnými výstupmi,

d) zaoberá sa podnetmi a sťažnosťami členov združenia,

e) v súlade so všeobecnými právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodárenia a účelného využitia finančných prostriedkov a majetku združenia,

f) navrhuje predsedovi a rade združenia opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,

g) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia,

h) predkladá 1x ročne správu o výsledku vykonanej kontroly rade a snemu združenia.


 
Zápis zo zasadnutia kontrolnej a revíznej komisie Združenia miest a obcí hornej Nitry - 04.03.2019
 6_Kontrolna a revízna komisia 022019.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár


Páči sa Vám naša nová web stránka?
 
 
133

 
 
 
21

 
webygroup

Úvodná stránka