Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
 
 

25 výročie ZMO HN

Združenie miest a obcí hornej Nitry si pripomenulo štvrťstoročnicu

 

Začiatkom roku 1991 vzniklo Združenie miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN). Vytvorilo ho 48 obcí a 4 mestá tohto regiónu. Jeho prvým predsedom  sa stal vtedajší primátor Prievidze, Miloš Souček. Od začiatku bolo cieľom združenia pomenúvať a riešiť regionálnu problematiku, obhajovať záujmy obcí a zjednocovať ich postup pri vykonávaní samosprávnych úloh a kompetencií. O tom, že sa to darí,  svedčí aj fakt, že stopercentná organizovanosť obcí a miest vydržala až dodnes.

 

Štvrťstoročnica usilovnej práce, to už stojí za pohľad späť i za oslavu. V piatok 23. septembra sa teda v Dome kultúry v Kanianke zišlo okolo 170 hostí, aby si pripomenulo 25 rokov od vzniku združenia. Stretli sa takmer všetci súčasní primátori i starostovia, viac ako päťdesiatka exstarostov a ďalší vzácni hostia, medzi ktorými nechýbala ani  poslankyňa NR SR, TSK a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková, predseda ZMOS Michal Sýkora, podpredseda TSK Richard Takáč, poslanci TSK Ján Bodnár, Ján Cipov, Mohamed Hemza, Štefan Mjartan,  Eleonóra Porubcová, Jozef Stopka,  František Tám, ďalší predstavitelia samosprávy, štátnej správy, veľkých regionálnych podnikov a sponzori večera.

Na úvod sa prítomným prihovoril predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec, ktorý vo svojom príhovore stručne zrekapituloval nosné témy i osobnosti, ktoré viedli združenie počas uplynulých 25 rokov a poďakoval všetkým za prácu. Vyjadril tiež svoju snahu nadviazať na všetko dobré a priniesť spoločne s novou radou združenia do práce nové nápady a projekty, z ktorých časť už združenie úspešne naštartovalo v roku 2016.

Prítomným sa prihovoril i predseda ZMOS Michal Sýkora, ktorý zablahoželal združeniu k jubileu, ocenil neľahkú prácu v samospráve, s ktorou má bohaté osobné skúsenosti a odovzdal predsedovi ZMO HN ocenenie. Slávnostný večer pozdravil i podpredseda TSK Richard Takáč, ktorý vyzdvihol efektívnu komunikáciu i vzájomnú podporu Trenčianskej župy a hornonitrianskych samospráv.

Počas galavečera si odniesli ocenenia starostovia, ktorí stáli pri vzniku ZMO HN ale aj tí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj regiónu. Ocenení boli títo predstavitelia samosprávy:

Ján Cipov ako priekopnícka osobnosť a dlhoročný  predseda ZMOHN za výnimočný prínos k všestrannému rozvoju regiónu, osobitne v oblasti samosprávy, cestovného ruchu, revitalizácie krajiny po banskej činnosti a spolupráce so štátnou správou; Marianna  Gromová - dlhoročná členka Rady ZMO HN za všestrannú prácu v prospech samosprávy a folklóru na hornej Nitre; Peter  Juríček – dlhoročný predseda ZMO HN za výrazný podiel  na dosiahnutých úspechoch samosprávy a na všestrannom rozvoji  regiónu, osobitne v oblasti vodohospodárstva a spolupráce so ZMOS; Tomáš Konuš – člen Rady ZMO HN za aktívnu prácu v prospech samosprávy  hornej Nitry; Anton Paulďuro – dlhoročný  člen  Rady ZMO HN za dlhoročné aktívne pôsobenie a významné výsledky v oblasti samosprávy a občianskej obradnosti na hornej Nitre; František  Szalay – dlhoročný člen Rady ZMO HN za všestrannú prácu v prospech samosprávy  a regionálneho rozvoja; Vladimír  Šopoň  – dlhoročný člen Rady ZMO HN za všestrannú prácu v prospech samosprávy a športu na HN; Emil Trgiňa  – dlhoročný  člen Rady ZMO HN za všestrannú prácu v prospech samosprávy a za šírenie tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry po celom Slovensku.

Ocenenia in memoriam získali: Anton Franz – dlhoročný starosta obce Radobica, Miloš Souček – zakladateľ združenia a exprimátor mesta Prievidza a Ľudovít  Vojtko – dlhoročný člen Rady združenia a starosta obce Lipník. Súčasťou večera bola i minúta ticha venovaná všetkým zomrelým primátorom a starostom. Od vzniku modernej samosprávy je ich už 27. 

 

Združenie ocenilo i ďalšie osobnosti, s ktorými spolupracuje na svojich aktivitách a projektoch, i tých, ktorí pomáhajú presadzovať záujmy nášho regiónu. Ocenenými sa stali: Jaroslav Baška - za významné výsledky pri presadzovaní záujmov Trenčianskeho kraja a intenzívnu spoluprácu so samosprávou hornej Nitry; Ľubomír   Dzurák - za výrazný podiel na rozvoji regiónu horná Nitra; Mária Flimelová - za výrazný podiel na výsledkoch regiónu v environmentálnej sfére, najmä pri obhajovaní záujmov obcí v oblasti ochrany životného prostredia; Ľudmila Húsková - za vynikajúcu spoluprácu a zanietenosť pri šírení dobrého mena hornej Nitry v oblasti kultúry; Michal Sýkora - za partnerský prístup a významné výsledky spolupráce so samosprávou hornej  Nitry a osobný vklad pri presadzovaní záujmov obcí a miest Slovenska; Vladimír  Švec - za dlhoročnú aktívnu spoluprácu so samosprávou  a dosiahnuté výsledky v oblasti vodohospodárstva; Arpád Tarnóczi - za výrazný podiel na rozvoji regiónu a konštituovaní orgánov štátnej správy a samosprávy.

Ocenenie tvoril ďakovný list ZMO HN a ručne fúkané sklenené srdce zo sklárskej dielne Petra Dolinaja z Valaskej Belej. Je symbolickým vyjadrením vďaky ľuďom, ktorí do svojej práce tiež dávajú  kus srdca. Organizátori sa rozhodli osloviť práve Petra Dolinaja, aby posilnili regionálny charakter celej oslavy. Rovnako účinkujúci, ktorí sa vystriedali na pódiu, predstavovali malú ukážku toho najlepšieho, čo horná Nitra v oblasti kultúry ponúka. Predstavili sa Ján Strmenský a Lukáš Píš, Ľudovít Košík, Vojtech Bartko, Patrícia Schwarzová, folklórny súbor Vtáčnik, Poluvská muzika, hudobná skupina Kapellka z Kamenca pod Vtáčnikom a folklórna skupina Košovan z Kanianky. Súčasťou programu bola aj ukážka multimediálneho predstavenia Ludevít, ktoré vzniklo v produkcii Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.

Pri príležitosti významného jubilea uviedli predseda ZMO HN Vojtech Čičmanec, predseda ZMOS Michal Sýkora a primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková medzi čitateľov publikáciu „25 rokov na strane samosprávy“. Spoločne ju pokrstili čistou pramenitou vodou z rieky Nitry vyvierajúcej v regióne. Publikácia predstavuje súhrn doterajších siedmich volebných období v združení. Podáva ucelený prehľad o všetkých primátoroch a starostoch novodobej samosprávy na hornej Nitre spolu s fotogalériou ich portrétov. Prináša tiež vyznania a spomienky všetkých doterajších predsedov ZMO HN.  Napriek skromnému rozsahu sa kniha cez množstvo faktov i fotografií sa stáva významným dokumentom svojej doby  i žriedlom poznania.

 

Večer potom pokračoval voľnou zábavou. Bol plný hudby, spevu, rozhovorov a spomienok. Ukázal, že za tých dvadsaťpäť rokov existencie združenia vzniklo na jeho pôde veľa krásnych ľudských vzťahov i priateľstiev na celý život. Veď, napríklad exstarostovia si na seba už niekoľko rokov vyhradzujú kúsok zo svojho času a pravidelne sa stretávajú, aby tak neprerušili priateľstvá, ktoré medzi nimi vznikli počas pôsobenia vo funkciách. Celý slávnostný večer bol dôkazom toho, že samosprávu na hornej Nitre tvoria ľudia, ktorí majú blízko nielen k spoluobčanom vo svojich obciach ale i k sebe navzájom.


 
Príhovor pre média
 Prihovor_pre_media.pdf (251.8 kB) (251.8 kB)

 
Tlačová správa
 Tlacova_sprava.pdf (398 kB) (398 kB)

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár


Páči sa Vám naša nová web stránka?
 
 
133

 
 
 
21

 
webygroup

Úvodná stránka